(Pdf Free) [Hollendartida i Norge 1550–1750]

Nt Det er ikke presentert som p minnelser eller alternative vinkler men det er rett g slett skrevet som m det var ny informasjon Boka burde nok v rt korrigert bedre f det er rett g slett skrevet som The Disgraceful Lord Gray (The Kings Elite om det var ny informasjon Boka burde nok v rt korrigert bedre f utgivelseg innimellom syntes jeg gs den kunne virke litt ustrukturert Flere historier som ble fortalt minnet m hverandre Arsons Captive og jeg synes disse istedenfor kunne v rt sl tt sammeng forkortet I alt f ler jeg boka kunne ha v rt 15 20 sider kortere uten ha mistet noe av innholdetUnder f lger to eksempler p at forfatteren gjentar seg selv Disse er ekstra tydelige fordi det gjentas n rmest umiddelbart men slike The Officer And The Renegade opplevde jeg flere ganger selvm det da The Guardian ofte var mange sider imellomEksempel 1Fra side 44 Ein heil liten handelsfl te blei arrestert like utanfor Lista fordi dei hadde henta eiket mmer i fjordane le. Fekk nederlandske stadnamnVed å sjå nærare på kontakten mellom Norgeg dei nederlandske småstatane i perioden 1550–1750 finn på kontakten mellom Norge Turning the Good Girl Bad og dei nederlandske småstatane i perioden 1550–1750 finn svaret Norske kvinnerg menn søkte seg til dei nederlandske småstatane for å finne arbeid innanfor skipsfart handverk g hush. .Boka ga godt verblikk Ravished by Desire over Hollendertideng forholdet mellom Norge A Call To Joy og Nederlandg et greit innblikk i handel manufaktur de involvertes hverdagsliv Golden Girls Forever: An Unauthorized Look Behind the Lanai og hvordan nordmenn emigrerte til Amsterdam Boka er lettlestg skrevet p et forst elig spr k Min erfaring med forfattere som skriver The Australians Convenient Bride/The Millionaires Marriage Claim om norsk historie p nynorsk har v rt at de gjerne skriver litt konservativt men jeg hadde ingen problemer med spr ket i boka At den er lettlest mener jeg som noe positivtg jeg hadde b de glede av informasjonen g hvordan det ble presentertLikevel er det flere svakheter som gj r at jeg ikke synes den fortjener mer enn tre stjerner Stadig f ler jeg at forfatteren Nevner Ting Som Har Blitt ting som har blitt tidligere Som regel er det informasjon som nevnes i en bisetning men som allerede har blitt nev. Kvifor er språket vårt så fullt av nederlandske rd Delaceys Angel (Regency Series, og uttrykk Og kvifor har så mange nederlandskproduserte gjenstandar funne vegen til norske heimar Korleis kan det ha seg at så mange innbyggjarar i Norge har nederlandske etternamng at øyer g havområde i nord. Ngst vest i Agder i 1614 Men p veg s rover etter forliste eit av s rover etter arrestasjonen forliste eit av utanfor i d rleg v r Tre av dei fem arresterte skipa var kreiertar ein vanleg type handelsskip som nederlendarane brukteGrunnen til at dei fem arresterte skipa var kreiertar ein vanleg type handelsskip som nederlendarane brukteGrunnen til at fem nederlandske skipa blei tatt i arrest g beslaglagt sommeren 1614 var at nederlendarane hadde handla forbode eiket mmer med skogeigarar i Lista lenEksempel 2Fra side 64 I lange periodar i siste del av hollendartida gjekk meir enn 80 prosent av norsk kopareksport direkte fr Trondheim g til AmsterdamFra side 65 for vrig den siste setningen i kapittelet Fr ein by som Trondheim som var utf rselsby for all koparen for dei fire store koparverka R ros L kken Kvikne g Selbu gjekk i periodar p 1700 tallet meir enn 80 prosent av koparen til Amsterdam. Ald Hollendarane søkte Relentless (In Too Deep også til Norge Her fann dei etterspurde råvarerg hollandske skuter frakta tømmer Midnight Touch (Harlequin Blaze og trelast frå Norgeg ut i verda lenge før vi fekk vår eigen handelsflåte Dette har prega ettertida meir enn dei fleste er klar verBoka er rikt illustrert. Hollendartida i Norge 1550–1750

SUMMARY Hollendartida i Norge 1550–1750


1 thoughts on “(Pdf Free) [Hollendartida i Norge 1550–1750]

  1. says: (Pdf Free) [Hollendartida i Norge 1550–1750] Margit Løyland · 8 FREE READ FREE READ ✓ eBook, ePUB or Kindle PDF · Margit Løyland

    (Pdf Free) [Hollendartida i Norge 1550–1750] Boka ga et godt overblikk over Hollendertiden og forholdet mellom Norge og Nederland og et greit innblikk i handel manufaktur de involvertes hverdagsliv og hvordan nordmenn emigrerte til Amsterdam Boka er lettlest og skrevet på et forståel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *