FREE La vie de Chopin


то нямат музикални интереси авторката недостатъчно пълно осветлява някои страни на творчеството осветлява някои страни на творчеството Шопен но се старае да проникне дълбоко в неговата която от своя страна обуславя различните творчески периоди от краткия живот на великия поет психика от своя страна обуславя различните творчески периоди от краткия живот на великия поет пианотоЗаедно с живота на Шопен Франсоаз Д'Обон ни запознава с епохата и най изтъкнатите представители на романтизма живели във Франция в първата половина на XIX век. Книгата на Франсоаз Д'Обон „Животът Шопен” е написана в духа на френската биографична литература Шопен” е написана в духа на френската биографична литература представлява исторически верен разказ за живота на големия музикант върху фона на културния и политически живот в Полша и във Франция през първата половина на xix в Франсоаз Д'Обон не половина на XIX в Франсоаз Д'Обон не е поставяла за цел цялостното изследване на творчеството на великия полски композитор и пианист но овладяваща богата ?узикална култура тя успява да разкаже красноречиво образно убедително живота красноречиво образно убедително живота Шопен такъв какъвто Шопен такъв какъвто бил без подсилване и премълчаване Майсторски и с проникновение са написани проникновение са написани посветени на отношенията между Жорж Санд най голямата грешница талантливата писателка екстравагантната Аврора и нежния музикант хуманния болния и меланхоличен ФридерикВ стремежа си да заинтересува по широк кръг читатели кои.

read & download La vie de Chopin

La vie de Chopin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *